2695 (Z Považskej Bystrice na Malý Javorník)

Orientačné miesta: Považská Bystrica (vlak, bus, 282m) – Orlové, zámok (bus, 295m) – Lopatina (530m) – Sedlo Klapy (498m) – Dúbrava (560m) – Bukovina (593m) – Sedlo Chrcholinec (610m) – Orgoňova Kýčera (960m) – Sedlo Orgoňova Kýčera (860m) – Javoričie (930m) – Sedlo Adamkov (858m) – Malý Javorník (1.019m).

Dĺžka: 33,3km.

Čas prechodu: 9 hodín 55 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 1.779m/klesanie 1.040m.

Farba: Modrá.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Modrý chodník začína na železničnej stanici v Považskej Bystrici. Pokračuje cez most ponad Váh do miestnej časti Orlové, ktorou prechádza, pokračuje okolo Kaštieľa, Kaplnky svätého Jána Nepomuckého a pokračuje po spevnenej ceste stúpaním do sedla Lopatina, kde sa spája so žltým chodníkom (8581). Spolu pokračujú miernym klesaním do sedla Klapy pod PR Klapy. Tu je možné pokračovať odbočením na žltý chodník (8581) na vrch Klapy a cez Udiču až do Púchova. Modrý chodník schádza na cestu spájajúcu Udiču a Jasenicu, križuje ju a pokračuje stúpaním do lokality Dúbrava pod vrchom Lopušné (582,0m). Odtiaľ klesá do sedla s tromi krížami a prístreškom, kde je možné prespať. Pri prvom kríži sa napravo od chodníka nachádza výhľad na Súľovské skaly. Chodník ďalej pokračuje po hrebeni medzi Marikovskou a Papradnianskou dolinou. Stúpa a neskôr klesá lesom medzi vrchmi Žeravica (596,4m) a Bukovina (638,1m). Za Bukovinou prechádza po lúke s výhľadmi na Papradniansku dolinu a obec Brvnište a vystupuje na druhý vrch s názvom Bukovina (642,7m). Z neho klesá okolo prístrešku a prameňa ku krížu, od ktorého opäť stúpa na vrch Chrcholinec (639,9m), z ktorého klesá do sedla Chrcholinec. Tu končí žltý chodník (8591) z Papradna. Zo sedla prudšie stúpa na vrch Tisová (732,9m), z ktorého opäť striedavo mierne klesá a stúpa lesom. Následne prudšie serpentínami vystupuje na Orgoňovu Kýčeru (959,8m). Tu sa nachádza socha Orgoňa a kúsok pod vrcholom priamo na chodníku pozornému oku neuniknú tajomné nápisy na skalách. Z Orgoňovej Kýčery klesá do rovnomenného sedla, z ktorého odbočuje žltý chodník (8692) do centra Hornej Marikovej. Modrý chodník stále vedie po hrebeni a klesá a stúpa popod vrchy Hladná (923,5m) a Kaniakova skala (1.028,0m), okolo prameňa do lokality Javoríčie, v ktorej prudko odbočuje vľavo a pokračuje do sedla Adamkov s prístreškom. Zo sedla stúpa okolo prameňa Papradnianky na hlavný hrebeň Javorníkov, a vystupuje na Malý Javorník (1.019,2m), kde končí. Z Malého Javorníka je možné červeným chodníkom (0842) pokračovať na Stratenec a Veľký Javorník alebo opačným smerom k hotelu Portáš.