8591 (Z Papradna do sedla Chrcholinec)

Orientačné miesta: Papradno (bus, 398m) – Sedlo Chrcholinec (610m).

Dĺžka: 2,2km.

Čas prechodu: 40 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 220m/klesanie 10m.

Farba: Žltá.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína v Papradne západne od rímskokatolíckeho kostola a pokračuje mostom cez Papradnianku a ulicami obce okolo areálu školy. Areál obchádza južne a pokračuje po poľnej ceste okolo kríža, prekonáva Krížovský potok a stúpa po poľnej ceste, neskôr lesom do sedla Chrcholinec, kde sa napája na hrebeňom prechádzajúci modrý chodník (2695), na ktorom končí. Po modrom chodníku (2695) je možné pokračovať severným smerom na Malý Javorník (1.019,2m) alebo južným smerom na železničnú stanicu do Považskej Bystrice.