8692 (Z Hornej Marikovej do sedla pod Orgoňovou Kýčerou)

Orientačné miesta: Horná Mariková, Modlatín (440m) – Sedlo Orgoňova Kýčera (860m).

Dĺžka: 3,8km.

Čas prechodu: 1 hodina 20 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 365m/klesanie 0m.

Farba: Žltá.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína v Hornej Marikovej, miestna časť Modlatín pri obecnom úrade, pokračuje okolo cintorína a kostola, za ktorým odbočuje doľava z hlavnej cesty a stúpa po asfaltovej ceste severovýchodným smerom až do osady Holbovci, tu odbočuje vpravo, prechádza na lesnú cestu a stúpa do osady Máčkovci. Z osady ďalej stúpa lesom až do sedla Orgoňova Kýčera, kde sa napojením na modrý chodník (2695) končí. Po modrom chodníku (2695) je možné pokračovať doľava na Malý Javorník (1.019,2m) alebo doprava na Orgoňovu Kýčeru (959,8m) a až do Považskej Bystrice.