Brvnište

Brvnište

Poloha

Obec leží v Javorníkoch, v strede Papradnianskej doliny, na brehoch rieky Papradnianka.

Najvyšší bod: Bukovina (642,7m).

Najnižší bod: rieka Papradnianka pri výtoku z katastra obce (347,0m).

História obce

Prvá písomná zmienka o obci je v súpise daní na panstve Podmanických z roku 1546 kedy sa spomína ako Brwnisste (ďalšie názvy: 1773 Brvnistye, Brvnisstye, 1784 Brovnistye, 1786 Brunisstye, 1808 a 1892 Broniystye, Bronísstě, 1863, 1888, 1895 Bronistye, 1873 Branistye, 1877 Brvnistie, 1882 Bravnistye, 1898-1902 Brovnistye, 1907-1913 Boronás). Od roku 1920 sa používa súčasný názov. Obec založili v 16.storočí valaskou kolonizáciou. Patrila panstvu Považská Bystrica. V roku 1546 mala obec 9 domov, v ktorých bývali valasi, v roku 1598 mala 30 domov, v roku 1720 maôa 29 daňovníkov, v roku 1784 mala 191 domov, 160 rodín a 827 obyvateľov a v roku 1828 mala 125 domov a 1.062 obyvateľov. V roku 1869 mala obec 1.192 obyvateľov, v roku 1880 mala 1.137 obyvateľov, v roku 1890 mala 1.201 obyvateľov, v roku 1900 mala 1.222 obyvateľov, v roku 1910 mala 1.346 obyvateľov, v roku 1921 mala 1.496 obyvateľov, v roku 1930 mala 1.442 obyvateľov, v roku 1940 mala 1.672 obyvateľov, v roku 1948 mala 1.368 obyvateľov, v roku 1961 mala 1.722 obyvateľov a v roku 1970 mala 1.689 obyvateľov. V roku 1777 tu papierenský majster Samuel Jozef Moth postavil papiereň na výrobu papiera. Z obdobia jeho pôsobenia sa zachovali priesvitky, ktoré dokazujú, že tu papiereň pracovala ešte v roku 1786. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohospodárstvom. Po vzniku ČSR sa časť obyvateľstva vysťahovala. Časť obyvateľstva pracovala v 20.storočí v strojárenských závodoch v Považskej Bystrici.

História osídlenia územia

Nález bronzových predmetov z mladej bronzovej doby (mladšia bronzová doba) z obdobia 1.200 p. n.l. – 1.000 p. n.l., nalezených pri úprave ihriska školy v roku 1961 v lokalite Panská roľa. Predmety sa nachádzali v hĺbke 40cm na ploche asi 1m2. Pretože sa našli aj črepy z väčšej nádoby, zdobenej čiernej amfory, predpokladá sa, že bronzové predmety boli uložené v nej. V hromadnom náleze sa našli sekerky s tulajkou a ich zlomky, kosáky, zlomky kopijí, kladivko, dva zlomky špirálovitých náramkov a kus roztavenej bronzoviny. Bol to pravdepodobne sklad remeselníka.

V lokalite Panská roľa v blízkosti základnej školy sa pravdepodobne nachádzalo sídlisko lužickej kultúry. V roku 2008 tu bola nájdená železná dýka s jazykovitou rukoväťou a odlomenou špicou čepele s dĺžkou 25cm zo starej železnej doby (halštatská doba) z obdobia 700 – 400 p. n.l.

Medzi novšie nálezy patrí kamenná čepieľka, drobné črepy z mladej železnej doby (laténska doba) z obdobia 400 p. n.l. – 0 z obdobia púchovskej kultúry a slovanský črep z 9.storočia.

Zaujímavosti v obci a okolí

Historická škola a múzeum v nej.

Kaplnky a božie muky: Božia muka, Kaplnka Panny Márie, Cintorínska kaplnka.

Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Kríže: Pri hasičskej zbrojnici, Lokalita Holý vŕšok, Lokalita Krajčova štvrť, Lokalita Koblihov, U Fulierov, U Salajov.

Ľudová architektúra.

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta: Padlým v 1. a 2.svetovej vojne, Padlým v 2.svetovej vojne.

Papradnianska dolina.

Studnička v lokalite Vŕšky.

Skalné útvary: Čertova skala, Machovka.

Cyklotrasy: 2307.

Turistické chodníky KST: 2695.