Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Brvništi

Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Brvništi

Moderný rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bol postavený v rokoch 1992-1996 svojpomocne veriacimi obce. Základný kameň kostola posvätil pápež Ján Pavol II. v roku 1995 (1.júla) v Šaštíne-Strážach pri príležitosti druhej návštevy Slovenska. Autorom projektu je Ing. arch. Tibor Zendek, interiér navrhla Ing. arch. Lýdia Pšenčíková, travertínové sochy v interiéri kostola vyhotovil kamenár Vít Pacalaj z Bratislavy a drevené prvky rezbár Vladimír Šimík. Je to moderná jednoloďová stavba s vežou, v ktorej sú umiestnené 4 zvony. Kostol má kapacitu približne 600 osôb, z toho je 140 miest na sedenie. Kostol bol vysvätený 9.júna. Oltár kostola, ambona a svätostánok sú vytesané z kameňa a znázorňujú osoby Najsvätejšej Trojice. Oltár má tvar srdca (Boh Syn – z lásky k človeku sa obetoval), svätostánok má podobu ruky (Boh Otec – Stvoriteľ) a ambona pripomína holubicu (Boh Duch Svätý). Všetky tieto prvky sú dielom Lýdie Pšenčíkovej a Víta Pacalaja. Za nimi v strede je veľká drevená socha Ježiša Krista s rozopetými rukami, po jej boku sú menšie drevené sošky Panny Márie a svätého Jozefa. Na bočných stenách lode kostola sú moderné drevené plastiky znázorňujúce 14 zastavení krížovej cesty od Vladimíra Šimíka. Pod kostolom pri parkovisku sa nachádza drevený kríž a nad kostolom lurdská jaskyňa. Kostol stojí na miernom návrší v strede obce.