Kostol Najsvätejšej Trojice vo Sverepci

Kostol Najsvätejšej Trojice vo Sverepci

Novodobý postmoderný rímskokatolícky farský kostol Najsvätejšej Trojice bol dokončený a vysvätený v roku 2002. Základný kameň kostola posvätil pápež Ján Pavol II. v roku 1990. Kostol bol postavený z iniciatívy najmä dekana Pavla Trnku, ktorý takto naplnil túžbu obyvateľov obce mať svoj vlastný kostol. Je to jednoloďová stavba so samostatnou vežou, priestor so schodiskom medzi kostolom a vežou je zastrešený. V otvorenej veži sú umiestnené tri zvony. Napravo od prístupového schodiska je vytvorená lurdská jaskyňa so sochou Panny Márie. Na terase nad jaskyňou je bronzové súsošie so svätým Jozefom. Hlavný oltár tvorí plastika so znázorneným Ježišom Kristom, oltárny stôl je zhotovený z mohutného kameňa. Na bočných stenách sú umiestnené repliky znázorňujúce Krížovú cestu. V kostole je aj mnoho výzdoby z farebného skla, farebná je aj okenná vitráž. Kto bude pri výstupe ku schodisku pozorný, môže si všimnúť v dolnej časti schodiska na mieste pri jaskyni v stene zamurovaný kameň so skamenelinou z morského dna, ktoré sa tu v dávnoveku nachádzalo. Kostol stojí na malom návrší v strede obce a je jej hlavnou dominantou.