Sverepec

Sverepec

Poloha

Obec leží v Považskom podolí v Podmanínskej pahorkatine, na brehoch Sverepského potoka.

Najvyšší bod: Kóta 425m na bezmennom vrchu východne od lokality Páleniská.

Najnižší bod: Sverepský potok pri výtoku z katastra obce (299m).

História obce

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1321, kedy sa spomína ako Sverepecz (ďalšie názvy: 1369 Suerepech, 1396 Zerepecz, 1519 Sverepec). V roku 1327 patrila obec zemianskej rodine Visolajských, neskôr Podmanickým, Suňogovcom, začas panstvu Považská Bystrica. Ako bývalý suňogovský majetok obec spravovali z Budatína. V roku 1598 mala obec 21 domov, v roku 1784 mala 56 domov, v roku 1828 mala 53 domov, v roku 1869 mala 441 obyvateľov, v roku 1880 mala 340 obyvateľov, v roku 1890 mala 346 obyvateľov, v roku 1900 mala 416 obyvateľov, v roku 1910 mala 451 obyvateľov, v roku 1921 mala 464 obyvateľov, v roku 1930 mala 576 obyvateľov, v roku 1940 mala 669 obyvateľov, v roku 1948 mala 681 obyvateľov, v roku 1961 mala 935 obyvateľov a v roku 1970 mala 1.084 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a pracovali v lesoch. V 20.storočí pracovala väčšina obyvateľstva v Považskej Bystrici a v miestnych prevádzkach na výrobu tehál a škvarobetónových tvárnic. Do roku 1980 bola samostatnou obcou. Od 1.1.1980 bola obec pričlenená k Považskej Bystrici. ale v roku 1990 sa obec opäť osamostatnila.

História osídlenia územia

Osídlenie na území dnešného Sverepca bolo už pravdepodobne v 10.storočí. V katastri obce na okolitých návršiach a v lokalite Podvrščie boli v rokoch 1958-1963 archeológom Dr. Antonom Petrovským-Šichmanom identifikované viaceré slovanské mohyly a ďalšie nálezy z veľkomoravského obdobia (833-907).

Zaujímavosti v obci a okolí

Kaplnka Najsvätejšej Trojice.

Kostol Najsvätejšej Trojice.

Kríže: Pri Sverepskom potoku, Pod obcou.