Kostol Božského Srdca Ježišovho v Hornej Marikovej

Kostol Božského Srdca Ježišovho v Hornej Marikovej

V Ráztoke, poniže gazdu Salaníka, bol kríž pod bukom. Zvon bol pod malým prístreškom u Salaníka. Keďže zvon bol voľne dostupný, školáci hádzali kamením a zvon rozbili. Bohatý gazda Salaník rozbitý zvon zaviezol do Trnavy, kde ho preliali. Okolo roku 1870 postavili pre zvon zvonicu. Stála až do roku 1949, kedy ju rozobrali pre jej zlý stav. Na jej mieste postavili v rokoch 1948-1949, počas pôsobenia farára Alexandra Klabníka (1912-1995), kaplnku. Postavili ju z vďaky za ukončenie 2.svetovej vojny. Štefan Chochel bol stavbyvedúcim, Tomáš Ománik mal na starosti dodanie kameňa, Jozef Habuda upravu terénu pod kaplnkou a Vavrín Kopinec drevo. Kaplnka bola postavená z finančnej zbierky. V roku 1948 boli položené základy a polovica zrubu, v roku 1949 bola dokončená hrubá stavba a strecha. Celkovo boli práce dokončené 21.8.1949. Autorom projektu bol univerzitný profesor Dr. Alexander Knapo z Košíc (rodák z Papradna). V roku 1950 bol do nej umiestnený oltár, dokončená vnútorná maľba od akademického maliara Otto Dolingera a dokončené vnútorné práce. Kostol bol posvätený 23.9.1951. Rímskokatolícky kostolík bol rekonštruovaný v rokoch 1979 (strecha), 1991 (podlaha, okná, drevené obklady stien a stropu), 2013 (náter fasády, výmena veže, vnútorné omietky, drevená dlažba, obnova stropu a interiéru) a 2014 (harmónium). V polovici augusta (12.8. medzi 3:00-3:30 ho niekto úmyselne podpálil) 2016 kostolík zhorel a zvon zmizol. Znovu postavený bol v rokoch 2016-2020. Je to jediný drevený kostolík v okrese. Nachádza sa v Hornej Marikovej, v miestnej časti Ráztoka.