Evanjelický kostol v Považskej Bystrici

Evanjelický kostol v Považskej Bystrici

Zborový dom evanjelickej cirkvi bol postavený v rokoch 1940-1943 v štýle slovenskej moderny. Základný kameň bol položený 25.6.1940, posviacka sa konala 6.6.1943. Budovu projektoval architekt a staviteľ Jozef Hrabačka. V budove sa po dokončení nachádzala sála s javiskom a príslušenstvom, kancelárie, zborová miestnosť a podobne. Pod vedením duchovného Ľubomíra Marcinu bol v rokoch 2009-2010 zborový dom rozsiahlo opravený, bolo vymenené zariadenie a nadstavala sa veža kostola, v ktorej sú uložené štyri zvony. Vo februári 2019 bol do interiéru umiestnený píšťalový 9-registrový dvojmanuálový organ, ktorý nahradil digitálny. Pochádza zo zrušeného rímskokatolíckeho kostola z mesta Willich, krajina Severné Porýnie-Westfálsko v Nemecku. Kostol sa nachádza v Považskej Bystrici, na ulici Školská 3. V roku 2010 bol zaradený medzi pamätihodnosti mesta.