Historická škola v Brvništi

Historická škola v Brvništi

Škola stojí na pôvodnom mieste kde bola postavená, v časti Rydzov, nazývanej aj „Na Pukánke“. Je to viac ako 150-ročná drevenica. Je to budova starej školy, postavená v roku 1873 svojpomocne občanmi obce. Ide o jedinečnú školskú budovu, ktorá sa zachovala na pôvodnom mieste. Podľa zachovalej kroniky rímskokatolíckej ľudovej školy si občania školu postavili svojpomocne. V zázname sa píše, že občania sa uzniesli, že dajú vystavať školu. Drevo potrebné ku stavaniu poskytla urbárska hora, zdarma prispeli občania k prácam ako voziť drevo a iné potrebné veci, ako aj pomocnými prácami, iba tesári dostali 100 zlatých. Škola bola dokončená v roku 1873, za richtára Martina Hároníka. Nachádza sa v nej jedna veľká trieda, miestnosť pre učiteľa aj s menšou komôrkou, z chodby sa popri schodoch ide do zadnej miestnosti, kde bývala slúžka. Všetko je pôvodné. V stenách nie je jediný kovový klinec. Po drevených schodoch sa ide na povalu. Škola stojí na pôvodnom mieste a rozlohou patrí medzi najväčšie na Slovensku. Zachované sú staré okná, schodisko a niektoré pôvodné vybavenie. V roku 2012 bola po rekonštrukcii slávnostne otvorená. Nachádza sa v nej múzeum. Škola č.p. 500 stojí v južnej časti obce Brvnište v uličke na pravom brehu rieky Papradnianka.