Múzeum Historická škola v Brvništi – Dom tvorivosti, zručnosti a tradičných remesiel

V priestoroch historickej školy sa nachádza muzeálna expozícia historickej školskej triedy, bytu učiteľa a technického a hospodárskeho príslušenstva z konca 19. a začiatku 20.storočia. Nachádza sa tu mláťačka, rajtár, ručný mlyn na obilie, dobové obrázky, nábytok, riady, kolovrátky a vyšívané obrusy. Múzeum chce svojim návštevníkom ponúknuť nahliadnutie do minulosti a sprostredkovať spôsob života našich starých otcov a mám.