Múzeum Historická škola v Brvništi – Dom tvorivosti, zručnosti a tradičných remesiel

V priestoroch historickej školy sa nachádza muzeálna expozícia historickej školskej triedy, bytu učiteľa a technického a hospodárskeho príslušenstva z konca 19. a začiatku 20.storočia. Medzi exponátmi sú dobové obrázky, fotografie, písomnosti, učebné pomôcky, nábytok, riad, kolovrátky, ľudový odev, vyšívané obrusy a pôvodná pec. Vo vonkajších priestoroch školy sa nachádza mláťačka, rajtár, ručný mlyn na obilie a iné. Múzeum chce svojim návštevníkom ponúknuť nahliadnutie do minulosti a sprostredkovať spôsob života našich starých otcov a mám.