Javornícka brázda

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Nízke Javorníky.

Poloha: Nachádza sa v jeho severozápadnej časti. Zaberá pás od Púchova (údolie Bielej vody pri obci Dohňany na juhu) po Kysucké Nové Mesto (údolie rieky Kysuca). Na severe ju ohraničuje podcelok Vysoké Javorníky (časti Lysianska brázda, Javornícka hornatina a Rakovská hornatina), na východe časti Ochodnická vrchovina a Kysucká kotlina, na juhovýchode časti Rovnianska vrchovina a Púchovská vrchovina, a na západe Biele Karpaty (podcelok Vršatské bradlá, časť Vršatské predhorie, podcelok Kobylináč, časť Hladké vrchy a podcelok Kýčerská hornatina).

Okresy: Bytča, Kysucké Nové Mesto, Považská Bystrica, Púchov, Žilina.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na juhozápadnom okraji územia pri obci Dohňany v nadmorskej výške približne 300m.

Geologická stavba:

Reliéf: Územie je charakteristické brázdou s priečnymi údoliami, ktoré striedajú nevýrazné horské hrebene. Údolia sú pomerne husto osídlené a celá oblasť je typická lazmi.

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie patrí do povodia rieky Váh a odvodňujú ho jej prítoky. Najvýznamnejšie sú Biela voda, Marikovský potok, Papradnianka, Štiavnik, Petrovička, Rovnianka, Dlhopoľka a Neslušanka.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.