Tajomné nápisy na Orgoňovej Kýčere – Horná Mariková

Tajomné nápisy na Orgoňovej Kýčere – Horná Mariková

Na vrchu Orgoňova Kýčera (959,8m), na hrebeni zvanom Šúvalky, sa nachádza niekoľko skupín skál a do jedného kameňa sú vyryté neznáme znaky. Význam ani pôvod týchto znakov nie je známy. Miestnym ľudom boli známe už koncom 19.storočia. Skala je asi 1m vysoká a 1m dlhá. Podľa prvého uhorského mapovania v rokoch 1764-1787 boli už na juhozápadných, severozápadných ako aj východných úpätiach vrchu osady, ktoré poznáme pod dnešnými názvami Orgoňovci, Kališovci, Máčkovci a Veľké Brusné (kataster Papradna). Svahy Orgoňovej Kýčery (959,8m) boli v minulosti viac odlesnené a poskytovali výhľady do širokého okolia. Možno znaky na kameňoch boli určitou mapu (plánom) okolia. Samotné znaky tvoria kľukaté línie, krížiky, kruhy a poloblúky. V strede sa nachádza kľukatá línia, ktorá má štyri vrcholy. Podľa archeológa Petra Schreibera (2013) by mohla naznačovať hrebeň Orgoňovej Kýčery (959,8m) spolu s okolitými vrchmi Suchovrch (774,9m) a Vrchoňa (883,0m) juhozápadne, a bezmenná kóta 936,7m východne od Orgoňovej Kýčery (959,8m). Ostatné ryté znaky naľavo a napravo od kľukatej línie môžu predstavovať osady v širšom okolí. Znaky však mohli mať aj inú funkciu ako chotárne značky z 18.storočia, ktoré vymedzovali hranice medzi dolinami Marikovej a Papradna. Nie je vylúčené, že znaky sú staršieho dáta, a majú spojitosť s osídlením územia v starej železnej dobe, rímskej dobe a v stredoveku. Vrch Orgoňova Kýčera (959,8m) a tajomné nápisy sa nachádzajú v katastri Hornej Marikovej. Tajomné nápisy sa nachádzajú niekoľko desiatok metrov od vrcholu so sochou Orgoňa na hrebeni severovýchodným smerom. Na Orgoňovu Kýčeru (959,8m) sa dá najrýchlejšie vystúpiť po žltej turistickej značke (8692) z centra Hornej Marikovej, z miestnej časti Modlatín. Na jej konci treba odbočiť vpravo na modrú turistickú značku (2695).