0842 (Z Malého Javorníka do Sedla pod Lemešnou)

Orientačné miesta: Malý Javorník (1.019m) – Sedlo Bukovina (985m) – Stratenec, pamätník (1.055m) – Sedlo Gežov (1.040m) – Veľký Javorník (NPR) – Butorky – Sedlo pod Lemešnou (800m).

Dĺžka: 11,5km.

Čas prechodu: 3 hodiny 15 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 288m/klesanie 507m.

Farba: Červená.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Hrebeňový chodník začína na Malom Javorníku (1.019,2m). Pokračuje severovýchodným smerom spoločne s trasou Náučnej stezky Javorníky. Pod vrcholom je možné pokračovať po modrom chodníku doprava do Považskej Bystrice (2695). Prechádza cez sedlo Bukovina a pokračuje do sedla pod Stratencom, kde sa sprava pripája žltý chodník z Papradna, miestna časť Podjavorník (8586). Červený chodník pokračuje na vrch Stratenec (1.055,0m), kde je rozhľadňa a pamätník, a cez sedlo Gežov pokračuje na najvyšší vrch Javorníkov, Veľký Javorník (1.071,5m). Zo sedla Gežov je možné pokračovať po žltom chodníku doľava na Kasárne (8599). Z najvyššieho vrchu Javorníkov sú pekné výhľady na okolie. Východne od najvyššieho vrchu chodník vstupuje do NPR Veľký Javorník a prichádza do sedla pod Veľkým Javorníkom. Zo sedla je možné doprava pokračovať do lokality Ráztoka nad obcou Štiavnik (8677). Zo sedla chodník pokračuje klesaním do sedla Butorky, kde je možné po zelenom chodníku (5670) odbočiť doľava na Kasárne alebo opačným smerom zísť do lokality Ráztoka nad obcou Štiavnik. Chodník následne stúpa a neskôr klesá do sedla pod Hričovcom. Aj z neho je možné po modrom chodníku pokračovať do lokality Nad Zápačou (2745). Červený chodník zo sedla pod Hričovcom pokračuje do lokality Pod Soliskom, kde je možné odbočiť doprava po žltom chodníku (8693) k prameňu rieky Kysuca. Návrat je po tej istej trase. Z odbočky následne klesá do sedla pod Lemešnou, kde končí. Zo sedla pod Lemešnou je možné pokračovať po žltom chodníku do Makova, do osady Kopanice (8549).