Kúria v Tŕstí – Dolný Lieskov

Kúria v Tŕstí – Dolný Lieskov

Pôvodne neskororenesančná stavba, kúria rodiny Trsťanských, spomínaná pred rokom 1740, bola prestavaná v 2.polovici 18.storočia. Z pôvodnej stavby sa zachovala časť zadného traktu (kamenné pivnice s krížovou hrebienkovou klenbou) a zvyšky kamenného vstupného portálu. V roku 1919 objekt odkúpila rodina Taranzovcov. Stavbu nad pivnicami (dve podlažia a strechu s vežičkou) naprojektoval a nanovo postavil Ing. Miloš Taranz v rokoch 1937-1944. Pôvodná kúria bola súčasťou dolnolieskovského veľkostatku už v roku 1912. V rokoch 1919-1934 to bola jednopodlažná kamenná stavba s vysokou strmou strechou, pokrytou dreveným šindľom. Slúžila na ubytovanie sezónnych robotníkov, v zime bola neobývaná. Prvé podlažie tvorilo množstvo malých miestností, kamenné múry boli hrubé až 80cm, ale do stavby zatekalo. Pri prestavbe v rokoch 1937-1944 boli obvodové múry zachované, interiér prvého podlažia bol celkom prerobený. Nadstavané podlažie z tehál bolo prekryté mohutnou členenou strechou s vežičkou. K domu bola pristavaná presklená veranda s balkónom. Vnútorné steny boli obložené drevom a na poschodie sa vychádzalo po krásnom drevenom schodisku. V súčasnosti je objekt zrenovovaný a je využívaný ako súkromné rodinné sídlo. Kúria tienená zeleňou stojí vľavo nad cestou do Podskalia na konci miestnej časti Tŕstie, v katastri obce Dolný Lieskov.