Kaštieľ Burg v Považskom Podhradí

Kaštieľ Burg v Považskom Podhradí

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančná stavba známa pod názvom Burg (kaštieľ svätého Bruga) stojí v časti Považské Podhradie pri ceste na Považský hrad. Kaštieľ dal v 1.tretine 17.storočia postaviť Šimon Balaša (syn Žigmunda Balašu) s manželkou Magdalénou Géci. Mal dve veže a stál uprostred peknej záhrady. Presťahovali sa do neho v roku 1631 z hradu. Pred koncom 17.storočia bola na jeho nádvorí postavená fara i škola. V priebehu 18.storočia bol kaštieľ prestavaný a opatrený záhradným terasovitým schodiskom, prechádzajúcim do parku. V roku 1914 ho zmodernizovali, v rokoch 1944-1945 bol ťažko poškodený, pričom zanikli jeho hospodárske budovy. V rokoch 1955-1956 prestavali poschodie a upravili fasádu. Budova bola adaptovaná na objekt civilnej obrany. Fasády i kamenné články okien boli prekryté cementovou omietkou, vymenený bol krov i krytina (šindeľ nahradil plech), pričom cibuľové strechy veží, ktoré boli výsledkom prestavby v 18.storočí, boli zmenené na kužeľové. Interiérové omietky boli osekané až na murivo a nanovo omietnuté. Stropy druhého podlažia boli podbité a omietnuté, osadené boli nové okenné a dverové výplne a nasadené mreže. Dvojpodlažná bloková budova s pivnicou, štvorcovým pôdorysom, trojtraktovou dispozíciou a dvoma nárožnými vežami. Hladká fasáda s renesančnými šambránami okien, nad renesančným vstupným portálom je erb a letopočet 1631. V ohradnom múre kaštieľa sa nachádza kamenné nadpražie neskorogoticko-ranorenesančného portálu z konca 15.storočia prenesené z hradu. Na prízemí je veľká vstupná sieň zaklenutá valenou klenbou. Z nej sú renesančnými portálmi prístupné jednotlivé miestnosti a nárožné veže. V reprezentačných sieňach sa kedysi nachádzali maľby. Za socializmu sa kaštieľ využíval ako sklad. V súčasnosti je v súkromných rukách.