Kaštieľ v Domaniži

Kaštieľ v Domaniži

Kaštieľ bol letným sídlom barónky Melánie Schwaben-Durneissovej, ktorá ho 24.4.1936 darovala malým pacientom detskej zotavovne. Počas vojny (v rokoch 1940-1942) tu boli umiestnení 16-roční chlapci z Hitlerjugend za účelom predvojenskej výchovy. Od roku 1978 tu bol zriadený detský domov pre deti od troch do osemnásť rokov. V roku 1988 bola vybudovaná ku kaštieľu prístavba. Detský domov bol v roku 2011 zrušený, pretože sa stratili barónkine darovacie dekréty, ktoré budovu venovali deťom. Tie sa síce neskôr našli, ale kaštieľ je aj tak neobývaný. Stojí na vyvýšenom mieste ukrytý v lesíku severovýchodne od obce na jej konci smerom na Malé Lednice nad bývalým poľnohospodárskym družstvom.