Kaštieľ v Dolnom Lieskove

Kaštieľ v Dolnom Lieskove

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kaštieľ. Pôvodne renesančný kaštieľ zo 17.storočia s udržiavaným krajinárskym anglickým parkom z 18.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí. V 90.rokoch 19.storočia bol radikálne prestavaný a prefasádovaný v historizujúcom slohu holandsko-francúzskej barokovej architektúry. V rokoch 1957-1959 bol rozšírený prístavbou novej budovy v rovnakom slohu. Je to bloková dvojpodlažná budova s podkrovím a pivnicou, s obdĺžnikovým pôdorysom a trojtraktovou dispozíciou. V prízemí sa v miestnostiach nachádzajú valené a krížové klenby. Fasáda s novobarokovými štítmi je bohato členená. Pred kaštieľom sa nachádza park. Kaštieľ je v zachovalom stave a od roku 1960 je využívaný ako domov sociálnych služieb. Solitérna budova kaštieľa stojí v parku oproti kostolu pri hlavnej ceste v strede obce.

Park. Park.