Park pri kaštieli v Dolnom Lieskove

Park pri kaštieli v Dolnom Lieskove

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ a park vyhlásený v roku 1963. Prírodno-krajinársky anglický park s historickou zeleňou a nepravidelným pôdorysom. Rozlohou park síce nie je veľký, ale o to väčšiu hodnotu majú stromy, ktoré v ňom rastú. Významné sú lipy, smrekovce a platany. V udržiavanom parku rastie aj breza s obvodom kmeňa 200cm, dub letný s obvodom kmeňa 250cm, hrab s obvodom kmeňa 200cm a javor s obvodom kmeňa 250cm. Park vznikol v 2.polovici 18.storočia, zmeny zaznamenal v 19.storočí. Nachádza sa tu chránený strom Lipa v Dolnom Lieskove. V strede parku je jazierko (rybníček) s malým ostrovčekom, na ktorom kedysi rástla lipa. Dnes tu miesto nej stojí besiedka, ku ktorej vedie drevený mostík. Podľa súpisu pamiatok sa v parku nachádza alegorická neskoroklasicistická socha Jari z 2.tretiny 19.storočia. Park sa rozprestiera okolo kaštieľa v strede obce.