Maloplošné chránené územia

Na území okresu Považská Bystrica sa nachádzajú 3 národné prírodné rezervácie, 2 prírodné rezervácie, 6 prírodných pamiatok a 1 chránený areál.

Babirátka

Bosmany

Briestenské skaly

Klapy

Kostolecká tiesňava

Manínska tiesňava

Partizánska jaskyňa

Podskalský Roháč

Prečínska skalka

Pružinská Dúpna jaskyňa

Strážov

Svarkovica