Pružinská Dúpna jaskyňa – Pružina (PP)

Pružinská Dúpna jaskyňa – Pružina (PP)

Poloha: Nachádza sa v celku Strážovské vrchy (podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov), v katastri obce Pružina.

Nadmorská výška: 590m.

Ochrana: Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2009. Ochrana inaktívnej fluviokrasovo-rútivej jaskyne s dĺžkou viac ako 300m a hĺbkou 24m (podľa speleológov mohla v minulosti mať dĺžku až 10km).

Opis: Vchod do jaskyne sa nachádza v svahu Čierneho vrchu (937,0m) nad dolinou Riečica. Jej pokračovanie je uzavreté závalom. Je významná z archeologického hľadiska, našli sa v nej nálezy z mladej kamenej doby (neolitu), starej železnej doby (halštatu) a slovanského obdobia. Významná je aj z paleontologického hľadiska (nálezy kostí jaskynného medveďa a jaskynného leva) a z historického hľadiska (bola využívaná pri prechode frontu počas 2.svetovej vojny). Jaskyňa má aj neprístupné časti, kde jaskyniari objavili ľudské kosti z polovice 15.storočia, zrejme zbojníkov, ktorí tu pôsobili 200 rokov pred Jurajom Jánošíkom. Vrstva mazľavého netopierieho trusu (guána) v jaskyni svedčí o dávnej prítomnosti netopierov (dnes je tu evidovaných 9 druhov). Vytvorená bola v druhohorných vápencoch stredného triasu starších ako 200 miliónov rokov. Je jednou z najstarších známych jaskýň na Slovensku. Jaskyňa vznikla pred viac ako 5 miliónmi rokov účinkom podzemného vodného toku, ktorý vytekal na povrch dnešným vchodom do jaskyne. O jeho vytrvalom pôsobení svedčí priestranná stúpajúca jaskynná chodba, miestami široká 15-20m, s výškou 5-10m, so stúpajúcim dnom rozčleneným zrútenými vápencovými blokmi. Na konci jaskyne, ukončenej závalom, sú mohutné kvapľové stalagmity a stalagnáty. Z ostatnej kvapľovej výzdoby v prístupných častiach jaskyne zaujmú najmä hrubé sintrové náteky a útvary rozličných tvarov a farebných odtieňov na stenách a strope jaskyne alebo ojedinelé sintrové jazierka. Predpokladá sa spojitosť jaskyne s vyššie položenou Priepasťou medzi Kačkami (Kortmanka), s ktorou v minulosti pravdepodobne tvorili jeden rozsiahly jaskynný systém. Takúto možnosť naznačuje aj krasový prameň (vyvieračka) v doline Riečica pod jaskyňou. Na niektorých miestach sú v jaskyni nápisy, ktoré tam zanechali návštevníci (niektoré sú zo začiatku 20.storočia). Asi najstarší, dnes už nečitateľný nápis, ja nad vchodom do jaskyne z vonkajšej strany, z vnútornej strany sa zasa nachádza letopočet 1812. Jaskyňu poznajú ľudia odnepamäti, prvý raz sa písomne spomína v roku 1860. Ako prvý jaskyňu podrobne preskúmal v roku 1895 Karol Brančík (1842-1915), prírodovedec, múzejník, trenčiansky župný lekár. Vyhotovil aj jej prvú mapu a vytvoril aj prvý turistický chodník k jaskyni, čím ju sprístupnil verejnosti. V 60.rokoch 20.storočia jaskyňu skúmali dobrovoľní slovenskí jaskyniari.

Prístupnosť: Jaskyňa je prístupná návštevníkom v období od 1.mája do 31.októbra za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Na prehliadku jaskyne je potrebné sa objednať u jaskyniarov. K jaskyni vedie Náučný chodník Karola Brančíka a stráži ju kamenný drak.