Partizánska jaskyňa – Považská Teplá (PP)

Partizánska jaskyňa – Považská Teplá (PP)

Iný názov: Hrubá diera.

Poloha: Nachádza sa v celku Súľovské vrchy (podcelok Manínska vrchovina, časť Maníny), v katastri Považskej Bystrice, mestská časť Považská Teplá. Je súčasťou CHKO Strážovské vrchy a ÚEV Strážovské vrchy (SKUEV0256).

Nadmorská výška: 784m.

Ochrana: Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v rokoch 2004 a 2015.

Opis: Ľahšie dostupná fluviokrasová jaskyňa na bočnom skalnatom hrebeni Veľkého Manína (890,6m) so skalnou bránou, sa nachádza v blízkosti žltého turistického chodníka (8580) na Veľký Manín (890,6m). Vznikla rozširovaním puklín v jurských a kriedových vápencoch vodou, ich zvetrávaním a rútením. Vstup do jaskyne má približné rozmery 3,3mx2,7m. Tvorená je jedinou 21m dlhou a až 3m širokou klesajúcou oválnou chodbou v masívnych sivých vápencoch s rohovcami (urgónske vápence spodnej kriedy z obdobia druhohôr, ktoré majú vek takmer 130 miliónov rokov). Chodba náhle končí v rozšírenom priestore s dnom pokrytým sutinou. Miestami má na stenách sintrové náteky. Počas SNP slúžila ako prechodný úkryt partizánov pred nemeckými vojskami. Je ale pravdepodobné, že človek ju využíval už skôr. Nad jaskyňou vyššie sa v skalnom hrebeni nachádza skalné okno.

Prístupnosť: Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt. K jaskyni bol v roku 2013 upravený a označený chodník (odbočka zo žltého turistického chodníka 8580) a pri nej je od roku 2014 osadená informačná tabuľa. Prístupový chodník v skalnom svahu pri vchode do jaskyne je zabezpečený reťazami.