8580 (Z Milochova do Manínskej tiesňavy)

Orientačné miesta: Milochov (283m) – Žiar (490m) – Považská Bystrica, štadión (288m) – Považská Bystrica, amfiteáter (bus, 288m) – Pod Veľkým Manínom (640m) – Partizánska jaskyňa (730m) – Manínska tiesňava, kemp (bus, 360m).

Dĺžka: 22km.

Čas prechodu: Čas 6 hodín.

Prevýšenie: Stúpanie 955m/klesanie 696m.

Farba: Žltá.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína v Považskej Bystrici, miestnej časti Milochov, v obci Dolný Milochov na bývalej železničnej zastávke. Pokračuje južným smerom vrchnou ulicou a približne po 250m odbočuje prudko vľavo. Stúpa okolo hasičskej zbrojnice, kde sa napája na trasu Náučného chodníka Milochov. Spolu pokračujú stúpaním okolo Kalvárie a záverečného kríža s posedením a výhľadmi na vodnú nádrž Nosice a okolité vrchy. Vchádzajú do lesa a spoločne stúpajú lesom až do lokality Žiar s vysielačom, kde žltý chodník odbočuje vpravo (náučný chodník vľavo). Prechádza cez vrch Žiar (516,7m) a z neho klesá na spevnenú cestu. Po nej pokračuje až ku krížu v závere ulice Kukučínova. Po tejto ulici prichádza až na kruhový objazd pod diaľničnou estakádou. Tu križuje zelený chodník (5584) z Považskej Bystrice do Zliechova. Pokračuje cez kruhový objazd po ulici Hviezdoslavova a neskôr Okružná až k cintorínu, pričom prechádza ponad rieku Domanižanka a z východnej strany obchádza Kostol navštívenia Panny Márie. Okolo cintorína stúpa k dolnej časti Kalvárie, kde odbočuje vľavo a miernym stúpaním cez záhradkársku osadu pokračuje južne popod vrch Ondrejová (509,4m). Pod vedením elektrického napätia schádza asi 380m, odbočuje vľavo a prechádza popod Manínec (603,0m). Odtiaľ sa otvárajú zaujímavé výhľady na Strážovské vrchy a Súľovské vrchy. Vchádza do lesa a spočiatku miernym, neskôr prudším stúpaním pokračuje východným úpätím Veľkého Manína (890,6m) do lokality Pod Veľkým Manínom, pričom krátky úsek má zhodný so zelenou cyklotrasou (5310). V lokalite Pod Veľkým Manínom je možné zísť po zelenom chodníku (5585) do Záskalia. Pripája sa tu tiež Náučný chodník Manínska tiesňava a spolu pokračujú okolo odbočky k Partizánskej jaskyni (návrat tou istou trasou), cez lokalitu Vápencová jaskyňa, na chrbát Veľkého Manína (890,6m). Po jeho dosiahnutí po ňom chvíľu pokračuje juhozápadným smerom a v malom vrcholovom sedielku odbočuje vpravo a serpentínami s peknými výhľadmi klesá na západné úpätie Veľkého Manína (890,6m). Z vrcholového sedielka vedie na vrchol významová žltá značka. Odtiaľ klesá okolo Záluskej kyselky ku kempu v Manínskej tiesňave, kde napojením na červený chodník (0880b), končí. Po červenom chodníku (0880b) je možné pokračovať na železničnú stanicu v Považskej Teplej alebo opačným smerom do Vrchteplej a ďalej až do Žiliny (0880a).