5585 (Zo Záskalia pod Veľký Manín)

Orientačné miesta: Záskalie (bus, 410m) – Pod Veľkým Manínom, (640m).

Dĺžka: 2,1km.

Čas prechodu: 45 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 265m/klesanie 10m.

Farba: Zelená.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína v centre obce Záskalie. Obcou prechádza červený chodník (0880b) z Vrchteplej do Považskej Bystrice, mestskej časti Považská Teplá a trasa Náučného chodníka Manínska tiesňava. Zelený chodník pokračuje stúpaním obcou juhozápadným smerom. Nad obcou opúšťa spevnenú cestu a pokračuje stúpaním po poľnej, neskôr lesnej ceste svahom Veľkého Manína (890,6m). Celú trasu sa otvárajú krásne výhľady na okolie, najmä na PR Kostolecká tiesňava a Kostolecký dóm. Opäť sa napája na Náučný chodník Manínska tiesňava a spoločne vystupujú okolo dvoch nevýrazných prameňov až do lokality Pod Veľkým Manínom, kde zelený chodník končí. Náučný chodník Manínska tiesňava spolu so žltým chodníkom (8580) pokračuje na vrchol Veľkého Manína (890,6m) a do Manínskej tiesňavy. Žltý chodník (8580) prichádza z Považskej Bystrice, mestskej časti Milochov.