5584 (Z Považskej Bystrice do Zliechova)

Orientačné miesta: Považská Bystrica, (vlak, bus, 282m) – Považská Bystrica, garáže (300m) – Horný Moštenec (380m) – Podskalie – Tŕstie (325m) – Riedka (440m) – Priedhorie (435m) – Pod Hrádkom, sútok potokov (519m) – Zliechov (603m).

Dĺžka: 27,2km.

Čas prechodu: 7 hodín 45 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 990m/klesanie 645m.

Farba: Zelená.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína na železničnej stanici v Považskej Bystrici. Pokračuje ulicami mesta smerom na Rajec, pritom prechádza okolo pamätníka SNP. Na kruhovom objazde pod diaľnicou križuje žltý chodník (8580). Po žltom chodníku je možné pokračovať do Milochova alebo do chatovej osady v Manínskej tiesňave. Zelený chodník pokračuje cez stred mesta a po hlavnej ceste smerom na Rajec prichádza do lokality Čierne háje. Tu odbočuje z hlavnej cesty doprava a začína stúpať. Prechádza cez obchvat sídliska Rozkvet, prechádza okolo garáží, a za nimi vchádza do lesa. Miernym stúpaním pokračuje okolo vodárne a popod vrch Žadovec (457,5m). Následne pokračuje po hrebeni, vychádza z lesa na lúku a klesá do mestskej časti Horný Moštenec. Stúpa obcou a okolo Kostola svätého Cyrila a Metoda pokračuje stúpaním do sedla medzi Horným Moštencom a Podskalím, kde sa nachádza kríž. Zo sedla schádza do Podskalia, pričom po ľavej strane celú cestu vidieť Podskalský Roháč. Pred obcou prechádza ešte okolo jedného oddychového miesta s božou mukou. V Podskalí prechádza popod Kostol svätého Martina biskupa z Tours a prechádza obcou. Po asfaltovej ceste ďalej klesá okolo Kaplnky svätého Jána Nepomuckého do Dolného Lieskova, miestnej časti Tŕstie. Tu odbočuje na hlavnej ceste vpravo a pred Kaplnkou nanebovzatia Panny Márie vľavo. Po spevnenej ceste pokračuje okolo kameňolomu do lokality Riedka, na križovatku trás. Nad križovatkou sa južným smerom nachádza hradisko Mesciská a na rázcestí pamätník obetiam 2.svetovej vojny. Odtiaľto je možné pokračovať po modrom chodníku (2691) cez Mojtín do Zliechova. Zelený chodník stále po spevnenej ceste prechádza dolinou Radotiná, kde sa nachádza jaskyňa Babirátka. V lokalite Priedhorie je rázcestie trás, zelený chodník sa spája so žltým chodníkom (8582). Po žltom chodníku je možné pokračovať do Pružiny alebo opačným smerom do Čičmian a na Lazový vrch (856,2m). Oba chodníky majú spoločnú trasu až do lokality Pod Hrádkom, sútok potokov. Tu sa rozdeľujú a zelený chodník pokračuje doprava po spevnenej ceste stúpaním popod vrch Sokolie (1.032,4m) do lokality Červíková. Tu začína žltý chodník (8592), po ktorom je možné pokračovať okolo Strážovských vodopádov do sedla pod Strážovom. Zelený chodník pokračuje prudkým stúpaním krásnym lesným chodníkom do sedla pod vrchom Sokolie (1.032,4m). Odtiaľ pokračuje už klesaním po lesných a poľných cestách do Zliechova. Nad obcou sa spája najskôr s modrým chodníkom (2691), po ktorom je možné pokračovať cez Mojtín do osady Riedka, a neskôr na hornom konci obce s červeným chodníkom (0801a), ktorý odbočuje na lúku pod Strážovom a ďalej do Čičmian. Všetky tri chodníky pokračujú do centra Zliechova, kde zelený i modrý chodník končí. Po červenom chodníku (0801a) je ešte možné pokračovať do Košeckého Rovného a na vrch Vápeč (955,5m).