Horná Poruba

Horná Poruba

Poloha

Obec leží v Strážovských vrchoch v doline, ktorú vytvoril Porubský potok pod vrchom Vápeč.

Najvyšší bod: Vápeč (955,5m).

Najnižší bod: Hladina Porubského potoka pri výtoku z katastra obce (315m).

História obce

Prvýkrát sa písomne spomína v listinách panstva Košeca v roku 1355 ako Poruba (ďalšie názvy: 1356 Nag Poruba, 1357 Magna Poruba, 1358 Felso-Poruba, 1359 Felscho-Poruba, 1360 Nagy-Poruba, 1361 Felsoporuba, 1362 Felsotolgyes, 1397 Nag Poruba, 1518 Magna Porwba, 1773 Horna Poruba, 1920 Horná Poruba). Obec bola pravdepodobne založená začiatkom 14.storočia na zákupnom práve. V chotári obce existovali od roku 1307 do roku 1603 Malá (Dolná) a Veľká (Horná) Poruba. Pomenovanie obce bolo odvodené od usadlíkov – drevorubačov, ktorí tu rúbali lesy. Od svojho vzniku patrila obec hradnému panstvu Košeca. V roku 1598 mala obec 27 domov, v roku 1784 mala 469 obyvateľov a 68 domov, v roku 1828 mala 635 obyvateľov a 62 domov, v roku 1869 mala 504 obyvateľov, v roku 1880 mala 463 obyvateľov, v roku 1890 mala 518 obyvateľov, v roku mala 1900 mala 654 obyvateľov, v roku 1910 mala 706 obyvateľov, v roku 1921 mala 784 obyvateľov, v roku 1930 mala 858 obyvateľov, v roku 1940 mala 923 obyvateľov, v roku 1948 mala 905 obyvateľov, v roku 1961 mala 1.276 obyvateľov a v roku 1970 mala 1.340 obyvateľov. V okolí obce sa koncom 17. a začiatkom 18.storočia objavili pokusy o ťažbu nerastov, obsahujúcich kovy. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, v 19.storočí tu boli dve pálenice. Začiatkom 20.storočia sa zaoberali tiež košikárstvom. V 20.storočí väčšina obyvateľov pracovala v priemyselných závodoch v Dubnici nad Váhom a Ilave.

História osídlenia územia

Zaujímavosti v obci a okolí 

Budova fary.

Kaplnka pred Hornou Porubou.

Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej.

Kríže: Nad základnou školou, Pri dome č.p. 91, Pri dome č.p. 102, Pod cintorínom.

Jaskyňa Malá na Vápeči.

NPR Vápeč.

Pramene a studničky: Pri altánku, Vapčovka, Pod útulňou, Pod Vápečom.

Skalná brána v lokalite Komorice.

Strážovské vrchy (SKUEV0256).

VCHÚ: CHKO Strážovské vrchy, CHVÚ Strážovské vrchy.

Jazierko nad Hornou Porubou.

Vrchy a sedlá: Hoľazne (901,1m), Jedľovina (841,3m), Vápeč (955,5m), Vlčinec (681,6m).

Z osady Háj k chatám v Iliavke.

Náučný chodník Horná Poruba.

Turistické chodníky KST: 0701k, 0801a, 2423a, 8587, Medzinárodná diaľková trasa E8, Cesta hrdinov SNP.