0801a (Pri Hornej Porube, hradská – Lúka pod Strážovom)

Orientačné miesta: Pri Hornej Porube, hradská (410m) – Horná Poruba (405m) – Nad Hornou Porubou (700m) – Sedlo Palúch (900m) – Srvátková lúka (766m) – Nad Ďurčekovcami (732m) – Nad Kršákovcami (659m) – Zliechov (603m) – Sedlo pod Strážovom (1.030m) – Lúka pod Strážovom (1.030m).

Dĺžka: 21,7km.

Čas prechodu: 6 hodín 30 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 1.401m/klesanie 802m.

Farba: Červená.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína na štátne j ceste č.574 juhozápadne od obce Horná Poruba. Klesá na horný koniec obce a následne stúpa okolo dvoch prameňov s vodou pod skalnú bránu. Južne od nej sa nachádza ďalší prameň s vodou. Chodník sa tu prudko stáča doľava a stálym stúpaním prichádza k modrému chodníku (2423a), po ktorom je možné pokračovať do Dubnice nad Váhom, mestskej časti Prejta alebo opačným smerom do lokality Chata Homôlka. Oba chodníky spoločne pokračujú stúpaním lesom, okolo prameňa a pomedzi skalné útvary až do sedla Palúch. Zo sedla je možné po významovej značke vystúpiť na vrch Vápeč (955,5m). Oba chodníky zo sedla spoločne klesajú nádhernou prírodou NPR Vápeč do lokality Srvátkova lúka. Tu sa chodníky rozdeľujú. Modrý chodník (2423a) pokračuje doprava do lokality Chata Homôlka a červený klesá k ďalšiemu prameňu a rieke Nitrica. Pokračuje traverzom južnými svahmi Suchej hory (986,0m) po spevnenej ceste cez lokalitu Nad Ďurčekovcami, pod osadou Lapšovci, ktorú obchádza z východnej strany. Ďalej už lúkami stúpa nad osadu Kršákovci a do sedla nad osadou. Zo sedla už viac menej klesá do obce Zliechov. Tu prechádza už spolu s modrou (2691) a zelenou značkou (5584) okolo pamätníkov 1.svetovej vojny, SNP, dela a kostola Svätého Vavrinca na horný koniec obce. Tu sa od oboch značiek oddeľuje, odbočuje doprava a stúpa lúkou do lesa pod Strážovom (1.213,3m). Po modrej značke (2691) možno zo Zliechova pokračovať cez Mojtín do osady Riedka a po zelenej (5584) až do Považskej Bystrice. Červený chodník nad obcou vchádza do lesa a pokračuje stúpaním cez NPR Strážov okolo dvoch prameňov do sedla pod Strážovom, kde je ďalší prameň. Tu sa pripája žltý chodník (8592) od chaty Červíková, Medvedej skalyStrážovských vodopádov. Červený chodník ďalej stále stúpa na lúku pod Strážovom, kde končí. Z lúky pod Strážovom je možné po významovej značke (0801V) vystúpiť na Strážov (1.213,3m), zostúpiť do obce Čičmany (0801b), alebo pokračovať po zelenom chodníku (5643) až do Pružiny. Chodník je súčasťou Cesty hrdinov SNP a Medzinárodnej diaľkovej trasy E8 – Slovensko.