Strážovské vodopády – Pružina

Strážovské vodopády – Pružina

Poloha: Vodopády sa nachádzajú v celku Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov, v katastri obce Pružina. Nachádzajú sa na severnom svahu vrchu Strážov (1.213,3m) v NPR Strážov v CHKO Strážovské vrchy.

Nadmorská výška: 890m.

Rieka: Strážovský potok.

Typ vodopádu: Vodopád vznikol na tektonickom styku rôzne odolných hornín.

Výška vodopádu: Horný vodopád (Horný Strážovský vodopád) je vysoký 9m a dolný vodopád (Dolný Strážovský vodopád) je vysoký 6m.

Ochrana: Nevyhlásená prírodná pamiatka.

Opis: Na území okresu sú jediným zástupcom vodopádov. Strážovský potok približne 120m pod svojim prameňom prekonáva niekoľko skalných stupňov dvoma vodopádmi. Vodopády sú od seba vzdialené iba kúsok.