Drevená plastika Pred nebeskou bránou v Považskej Bystrici

Drevená plastika Pred nebeskou bránou v Považskej Bystrici

Drevená plastika s motívom biblickej „nebeskej brány“ pred obradnou sieňou v areáli nového cintorína. Autorom je Vladimír Kompánek. V roku 2017 dielo reštauroval Peter Záhora. Nachádza sa v Považskej Bystrici, v lokalite Jelšové, na trávnatej ploche pred domom smútku na vstupe do priestorov nového cintorína. Od roku 2017 je zaradená medzi pamätihodnosti mesta.