Medzinárodná diaľková trasa E8 – Slovensko

Orientačné miesta: Medzinárodná diaľková trasa E8 – Slovensko sa čiastkovo skladá z týchto turistických značených chodníkov Klubu slovenských turistov a významových odbočiek: 0711, 0701b, 0701 c, 0701d, 0701e, 0701f, 0701g, 0701h, 2416, 5119, 8114, 5111, 0705c, 0701k, 0801a, 0801V, 0801b, 0801c, 0801Y, 0801d, 0801e, 0801f, 0801g, 0801h, 0801i, 0801j, 0801k, 0801X, 0801l, 0801m, 0801n, 0901a, 0901b, 0901c, 0901d, 0901e, 0901f, 0901g, 0901h, 0901i, 0901j, 0901k, 0901l, 0901m, 0901n, 0901o, 0901p, 0901r, 0901Z, 0901s, 0901t .

Dĺžka: 787,869km.

Čas prechodu: 254 hodín a 6 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 31.603km/klesanie 31.237km.

Farba: Červená, modrá, zelená, žltá, zelená, červená.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Celková dĺžka trasy je približne 4.390km. Európska diaľková trasa E8 v súčasnosti začína v Írsku na pobreží Atlantického oceánu. Pokračuje cez územia viacerých európskych štátov a na územie Slovenska vstupuje v lokalite Jelení háj, štátna hranica. V lokalite Mlynská dolina sa napája na Cestu hrdinov SNP, s ktorou má spoločnú trasu až na Veľkú Javorinu, Holubyho chatu. Tu sa od nej odkláňa a po turistických chodníkoch 2416, 5119, 8114 a 5111 prechádza cez Nové Mesto nad Váhom a obchádza Trenčín z juhu. V lokalite Chata pod Inovcom opúšťa zelený chodník (5111) a napája sa na červený chodník (0705c), po ktorom pokračuje až do Trenčína, kde sa opäť napája na Cestu hrdinov SNP. Z Trenčína majú obe trasy spoločnú cestu až do Duklianskeho priesmyku. Z priesmyku pokračuje trasa do Poľska, ďalej cez Ukrajinu a Rumunsko až do Bulharska, kde končí.