Cesta hrdinov SNP

Orientačné miesta: Cesta hrdinov SNP sa čiastkovo skladá z týchto turistických značených chodníkov Klubu slovenských turistov a významových odbočiek: 0701a, 0701b, 0701 c, 0701d, 0701e, 0701f, 0701g, 0701h, 0701j, 0701k, 0801a, 0801V, 0801b, 0801c, 0801Y, 0801d, 0801e, 0801f, 0801g, 0801h, 0801i, 0801j, 0801k, 0801X, 0801l, 0801m, 0801n, 0901a, 0901b, 0901c, 0901d, 0901e, 0901f, 0901g, 0901h, 0901i, 0901j, 0901k, 0901l, 0901m, 0901n, 0901o, 0901p, 0901r, 0901Z, 0901s, 0901t .

Dĺžka: 767,333km.

Čas prechodu: 245 hodín a 19 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 30.615km/klesanie 30.272m.

Farba: Červená.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Najdlhšia turistická trasa na Slovensku. Klub Slovenských turistov eviduje túto trasu v smere Devín – Dukliansky priesmyk, ale veľa turistov absolvuje túto trasu v opačnom smere z Duklianskeho priesmyku na Devín, v smere akým bolo počas 2.svetovej vojny oslobodené Slovensko. Celá trasa prechádza väčšinou významných oblastí, ktoré zohrali dôležitú úlohu počas SNP, alebo počas oslobodzovania krajiny v rokoch 1944-1945. Názov dostala v roku 1956. Trasa prechádza najmä pohoriami, v ktorých kopíruje horské hrebene, ale schádza aj do obývaných kotlín a väčších sídiel. Prechádza geomorfologickými celkami Malé Karpaty, Biele Karpaty, Myjavská pahorkatina, Považské podolie, Strážovské vrchy, Malá Fatra, Žiar, Kremnické vrchy, Veľká Fatra, Nízke Tatry, Spišsko-gemerský kras, Volovské vrchy, Čierna hora, Šarišská vrchovina, Spišsko-šarišské medzihorie, Čergov, Ondavská vrchovina a Laborecká vrchovina. Trasa vedie cez veľa obcí a viacero miest (Bratislava, Brezová pod Bradlom, Myjava, Trenčín, Trenčianske Teplice, Veľký Šariš, Bardejov a Svidník). Okrem oficiálnych trás, ktoré má v evidencii Klub slovenských turistov (uvedených v orientačných miestach), sa na trase nachádza niekoľko ďalších odbočiek (k prameňu na Amonovej lúke, na vrchol Chopku, k útulni Ramža, na Mária Skalu, na Strmú prť, na Čertov kameň a k studni pod Makovicou). Trasa prechádza v dĺžke približne 25,8km po území Českej republiky. Slovensko opúšťa na Veľkej Javorine (970,0m) a na územie Slovenska sa vracia pod vrchom Kykula (746,4m). Prechod Cesty hrdinov SNP je náročný a v priemere sa dá prejsť za 26-30 dní s denným priemerným výkonom medzi 25-30km.