0705b (Z Bezovca na chatu pod Inovcom)

Orientačné miesta: Bezovec, rekreačné stredisko (600m) – Šport chata, rázcestie (615m) – Sedlo pod Skalinami (606m) – Zľavy (650m) – Pod Prieľačinou (850m) – Sedlo pod Panskou javorinou (865m) – Pod Ostrým vrchom (830m) – Tri boky (800m) – Nad Studnicami (825m) – Rafajova kóta (896m) – Palúch (1004m) – Inovec (1042m) – Sviniarky (1005m) – Pod Inovcom (940m) – Chata pod Inovcom (790m).

Dĺžka: 20,1km.

Čas prechodu: 5 hodín 40 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 932m/klesanie 732m.

Farba: Červená.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína v rekreačnom stredisku Bezovec. Pokračuje stúpaním viac menej severným smerom na hrebeň Považského Inovca, následne zo severozápadu obchádza vrch Bezovec (742,8m) a zvlneným terénom pokračuje do sedla pod Skalinami. Tu ho križuje modrý chodník do obce Hrádok (2418a) a do obce Podhradie (2418b). Červený chodník pokračuje hlavným hrebeňom pohoria do lokality Zľavy, kde je možné odbočiť k prameňu pod Prieľačinou (0705P). Následne stúpa na vrch Prieľačina (893,0m) a prechádza PR Prieľačina. Kúsok pod vrcholom sa pripája žltý chodník (8116) z hradu Tematín. Ďalej pokračuje hrebeňom do sedla pod Panskou javorinou, kde je možné po modrom chodníku (2419a) odbočiť na rozhľadňu. Zo sedla zvlneným terénom spolu s modrým chodníkom (2419a) z Beckova pokračuje cez lokalitu Pod Ostrým vrchom, odkiaľ modrý chodník pokračuje vľavo. V lokalite Tri boky je po červenej odbočke (0705I) možné zísť a prespať v útulni Izba. Chodník stále po hrebeni prechádza cez Vtáčí vŕštek (910,1m) do lokality Nad Studnicami. Tu je po červenej odbočke (0705R) možné zísť k prameňu pod Jakubovou (Bohušova studnička). Následne pokračuje cez vrchy Jakubová (906,1m), Rafajova kóta (896,3m) a Kríželnica (968,0m) až na najvyšší bod trasy Inovec (1.041,6m) s rozhľadňou. Tu sa pripája modrý chodník (2468) z obce Dubodiel. Za najvyššom bode, v lokalite Sviniarky je možné poslednýkrát odbočiť z trasy na červenú odbočku (0705X) na vyhliadku Dr. Bundalu. V lokalite Pod Inovcom sa ešte pripája zelený chodník (5111) z Nového Mesta nad Váhom do Mníchovej Lehoty. Spolu už iba klesajú k chate pod Inovcom, kde táto časť červeného chodníka končí. Pokračovať je možné po jeho ďalšej časti (0705c) do Trenčína, alebo po zelenom chodníku (5111) do Mníchovej Lehoty.