0705I (Odbočka na útulňu Izba)

Orientačné miesta: Tri boky (800m) – Útulňa Izba (745m).

Dĺžka: 200m.

Čas prechodu: 5 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 0m/klesanie 55m.

Farba: Červená.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Významová odbočka z červeného turistického chodníka (0705b) z Bezovca na chatu pod Inovcom. Začína v lokalite Tri boky a končí pri útulni Izba pod hrebeňom Považského Inovca.