0705X (Odbočka na vyhliadku Dr. Bundalu)

Orientačné miesta: Sviniarky (1005m) – Vyhliadka Dr. Bundalu (960m).

Dĺžka: 200m.

Čas prechodu: 5 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 0m/klesanie 45m.

Farba: Červená.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Významová odbočka z červeného turistického chodníka (0705b) z Bezovca na chatu pod Inovcom. Začína v lokalite Sviniarky a končí na vyhliadke Dr. Bundalu.