0705R (Odbočka k Bohušovej studničke)

Orientačné miesta: Nad Studnicami (825m) – Bohušova studnička (800m).

Dĺžka: 100m.

Čas prechodu: 2 minúty.

Prevýšenie: Stúpanie 0m/klesanie 25m.

Farba: Červená.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Významová odbočka z červeného turistického chodníka (0705b) z Bezovca na chatu pod Inovcom. Začína v lokalite Nad Studnicami a končí pri Bohušovej studničke pod hrebeňom Považského Inovca.