0705P (Odbočka k prameňu pod Prieľačinou)

Orientačné miesta: Zľavy (650m) – Prameň pod Prieľačinou (630m).

Dĺžka: 100m.

Čas prechodu: 2 minúty.

Prevýšenie: Stúpanie 0m/klesanie 20m.

Farba: Červená.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Významová odbočka z červeného turistického chodníka (0705b) z Bezovca na chatu pod Inovcom. Začína v lokalite Zľavy a končí pri prameni pod Prieľačinou.