Kostol svätého Vavrinca, diakona v Zliechove

Kostol svätého Vavrinca, diakona v Zliechove

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický farský rímskokatolícky kostol bol postavený v roku 1480. Zasvätený je svätému Vavrincovi, diakonovi. Stojí na mieste Kaplnky svätého Lorenca, postavenej pravdepodobne v 2.polovici 14.storočia, v ktorej občas konal bohoslužby opát z benediktínskeho opátstva na Skalke pri Trenčíne, ku ktorému územie obce patrilo. V súvislosti so stavbou kostola sa spomína legenda o jeho nočnom nepochopiteľnom premiestňovaní z časti obce Kráľovská na dnešné miesto. Tu ho nakoniec aj postavili. Od roku 1687 má novú svätyňu, pristavené nové presbytérium a upravený interiér. Viackrát bol upravovaný. Barokovo prestavaný bol v roku 1691, v rokoch 1787-1794 bol reštaurovaný a klasicisticky upravený. Z pôvodnej gotickej stavby sa čiastočne zachovala iba veža a obvodové murivo. Začiatkom 19.storočia vznikol organový chór. V 1.tretine 19.storočia dochádza k úprave interiéru kostola, bola zaklenutá loď. V roku 1947 bola prevedená generálna oprava exteriéru i interiéru kostola. Je to jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom, polygonálnym záverom presbytéria a predstavanou hranolovou vežou ukončenou nízkou ihlanovou strieškou s krížom. Vnútorné zariadenie pochádza z 18.storočia. Hlavný oltár je barokový. V jeho strede sa nachádza obraz svätého Vavrinca ako vystupuje k Bohu v sprievode anjelov s palmou mučeníctva. V dolnej časti obrazu je vyobrazená jeho mučenícka smrť upálením na rošte. Nachádzala sa tu aj 150cm vysoká neskorogotická socha Madony z čias okolo roku 1500, ktorá bola odcudzená so štyrmi sochami evanjelistov umiestnenými vo výklenkoch drevenej barokovej kazateľnice v roku 1980. Socha sem bola premiestnená z obce Valaská Belá. Na boku kazateľnice je obraz Ježiša Krista s ovečkou, ktorý symbolizuje Dobrého pastiera. Kazateľnicu dopĺňa baldachýn. V pravej časti u vchodu do kostola je lurdská jaskyňa Panny Márie. Kostol stojí na miernom návrší v strede obce Zliechov.