8592 (Od chaty Červíková na lúku pod Strážovom)

Orientačné miesta: Červíkova chata (600m) – Medvedia skala (805m) – Sedlo pod Strážovom (1.030m) – Lúka pod Strážovom.

Dĺžka: 3,1km.

Čas prechodu: 1 hodina 37 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 502m/klesanie 0m.

Farba: Žltá.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Žltý chodník začína pri chate Červíková na zelenom chodníku (5584) z Považskej Bystrice do Zliechova. Pokračuje stúpaním okolo prameňa, popri Strážovskom potoku, cez Medvediu skalu, okolo Strážovských vodopádov do sedla pod Strážovom. Nachádza sa tu prameň a pripája sa červený chodník (0801a) zo Zliechova. Spolu pokračujú na lúku pod Strážovom, kde žltý chodník končí. Pokračovať sa dá na Strážov (1.213,3m) po významovej značke (0801V), do Čičmian (0801b), alebo po zelenom chodníku (5643) cez sedlo Samostrel do Pružiny.