Strážov (Strážovské vrchy)

Strážov (Strážovské vrchy)

Nadmorská výška:1.213,3m.

Poloha: Geomorfologický celok Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov. Nachádza sa v CHKO Strážovské vrchy.

Katastrálne územie: Čičmany, Pružina, Zliechov.

Opis: Výrazný vápencový vrch, najvyšší vrch Strážovských vrchov. Podľa neho je pomenovaný celý geomorfologický celok. Lesy v masíve Strážova majú pralesovitý charakter. Nachádza sa v NPR Strážov. Vrch je tvorený rozsiahlymi príkrovovými telesami hronika ležiacimi na fatriku. Oblasť je tvorená hrubými vrstvami druhohorných vápencov a dolomitov. V oblasti Strážova bol dávnejšie vyčlenený samostatný strážovský príkrov. Nové výskumy naznačujú, že vrchol Strážova je súčasťou príkrovu Ostrej Malenice (909,2m). Na juhozápadnej strane sú krásne skalné partie, ktoré poskytujú kruhový výhľad do širokého i vzdialenejšieho okolia. Na vrchole je osadený kríž a ružica ukazujúca smer na okolité vrchy.

Prístup: Na vrchol vedie značená vrcholová odbočka (0801V) z červeného turistického chodníka (0801a, 0801b) z lokality Lúka pod Strážovom. Na ňu je možné prísť zo Zliechova (najrýchlejší výstup z centra obce na vrchol v dĺžke 4,3km, s časom výstupu 2 hodiny 30 minút), alebo z Čičmian. Možné je prísť aj značenými chodníkmi z obce Pružina (5584, 5643, 8592).