Stĺpikové kaplnky v Slopnej

Stĺpikové kaplnky v Slopnej

Nad cintorínom

Božia muka v tvare dreveného stĺpika, na ktorom je osadená drevená presklená skrinka s obrázkom Panny Márie, chránená sedlovou strechou. Pod skrinkou je letopočet 2001, kedy bola kaplnka pravdepodobne postavená. Nachádza sa pri asfaltovej ceste v zákrute nad cintorínom nad obcou. V areáli sa nachádza studnička a malé posedenie na oddych.

V lokalite Dolné lúky

Božia muka v tvare kovového stĺpika, na ktorom je osadená otvorená kovová skrinka s obrázkami Panny Márie. Nachádza sa pri nej malé posedenie na oddych. Kaplnka sa nachádza severozápadne od obce pri bezmennom vodnom toku, naľavo od asfaltovej cesty z obce v lokalite Dolné lúky.

V lokalite Lány pod príladu

Božia muka v tvare kovového stĺpika, na ktorom je osadená otvorená kovová skrinka so sochami Panny Márie a Ježiša Krista. Pod skrinkou je malá soška Ježiša Krista, ktorý akoby podopieral skrinku. Je pri nej malé posedenie na oddych. Kaplnka sa nachádza severozápadne od obce v pravotočivej zákrute asfaltovej cesty v lokalite Lány pod príladu.

V lokalite Medziriečie

Božia muka v tvare dreveného stĺpu, v ktorom je vydlabaný otvor so sochou Ježiša Krista. Stĺp je chránený kužeľovou strechou, v ktorej vrchole je osadený malý kríž. Pred kaplnkou sú osadené lavičky na oddych. Nachádza sa juhovýchodne od obce napravo od asfaltovej cesty pri bezmennom vodnom toku v lokalite Medziriečie.

V lokalite Za Velikou

Jednoduchá božia muka v tvare dreveného stĺpika, na ktorom je osadená drevená skrinka s dvomi bočnými výklenkami. Je na nej umiestnený obrázok. Kaplnka sa nachádza na okraji lesa južne od obce v lokalite Za Velikou.