Náučný chodník Horná Poruba

Náučný chodník Horná Poruba

Východisko: Trasa náučného chodníka začína na hornom konci obce Horná Poruba, na otoči autobusu.

Rok otvorenia:

Zameranie: Prírodovedné, historické, ochranárske.

Typ: Samoobslužný , líniový, obojsmerný, peší i cyklo, celoročný.

Dĺžka/prevýšenie: 3,2km/123m.

Čas prechodu: 1 hodina 30 minút.

Náročnosť: Nenáročný až mierne náročný chodník.

Počet zastávok: 7

1 – Mapa a základné informácie o náučnom chodníku

2 – Geológia a morfológia

3 – O lese

4 – Chránené územia

5 – Význam vody v krajine

6 – Lúky a pasienky

7 – Obec – poloha, popis, história

Popis: Náučný chodník od otoča autobusu pokračuje východným smerom a stúpa po lúke, neskôr lesom pod lokalitu Komorice. Vedie paralelne s červeným turistickým chodníkom (0801a). Pritom prechádza okolo infopanela č.2 a prameňa pri altánku s infopanelom č.3. Neskôr sa na turistický chodník napája, ale pri prameni pod útulňou pri infopaneli č.4 odbočuje prudko vľavo. Pokračuje takmer po rovnom teréne okolo útulne a neskôr sa napája na modrý turistický chodník (2423a), po ktorom chvíľu klesá. Následne pokračuje vpravo a prichádza k jazierku a infopanelu č.5. Pokračuje klesaním severným smerom, stáča sa vľavo a zväčša poľnými cestami prechádza okolo infopanela č.6 k základnej škole, kde je osadený posledný infopanel. Celý chodník vedie krásnou scenériou okolia Hornej Poruby mierne zvlneným terénom. Na trase sa okrem zastávok nachádzajú dva prístrešky s ohniskom, jazierko a tri pramene. Chodník končí pri základnej škole.