Fara v Hornej Porube

Fara v Hornej Porube

Klasicistická budova fary z roku 1830. Prestavovaná bola v 1.tretine 20.storočia. Na priečelí je umiestnená pamätná tabuľa Štefanovi Závodníkovi. Budova so súpisným číslom 263 stojí za kostolom.