Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej v Hornej Porube

Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej v Hornej Porube

Pôvodný kostol bol postavený v gotickom slohu pravdepodobne v 2.polovici 15.storočia. Spomína sa v roku 1566. Postavili ho katolícki drevorubači a usadlíci, ktorí tu rúbali lesy. O tom, že ho postavili katolíci svedčí to, že bol postavený ešte pred reformáciou. Neskôr majiteľ hradu Košeca a obce Štefan Petrőci prestúpil na protestantskú vieru a kostol sa dostal do rúk protestantom. V roku 1671 sa kostol vrátil do rúk katolíkom. Súčasný farský rímskokatolícky Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej je klasicistická stavba z roku 1830. Dal ho postaviť biskup Jozef Wurum a v tom čase bola postavená aj budova fary. Počas pôsobenia farára Ignáca Dieru v rokoch 1898-1913 bol pôvodný drevený strop vymenený za klenbový a z Tirolska boli dovezené tri oltáre (hlavný a dva vedľajšie). Kostol bol renovovaný v rokoch 1958-1959. Je to jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Loď kostola je zaklenutá pruskou klenbou, zbiehajúcou sa do nástenných pilierov so združenými pilastrami. Fasáda má stredný rizalit. Vnútorná maľba kostola z čias renovácie v rokoch 1958-1959 je dielom akademického maliara Edmunda Massányiho. Vnútorné zariadenie pochádza z konca 19. a začiatku 20.storočia. Kostol sa nachádza v severnej časti obce Horná Poruba.