Kostol Sedembolestnej Panny Márie v Dulove

Kostol Sedembolestnej Panny Márie v Dulove

Na mieste cirkevnej školy z roku 1850 stojí moderný rímskokatolícky Kostol Sedembolestnej Panny Márie postavený v rokoch 1999-2000. Budova školy bola zbúraná v roku 1978. Základný kameň stavby kostola bol posvätený 30.mája 1999 nitrianskym biskupom. Odvtedy občania obce pracovali na stavbe kostola denne až do Vianoc 1999. Vtedy tu, v provizórnych priestoroch, bola odslúžená polnočná svätá omša. Za necelých sedemnásť mesiacov od posvätenia základného kameňa bol kostol dokončený. Kostol bol vysvätený 23.septembra 2000. Výška veže kostola je 17m. Vitráž okien má motív Krížovej cesty. Kostol sa nachádza v južnej časti obce Dulov.