Kríž pri dome č.p. 91 v Hornej Porube

Kríž pri dome č.p. 91 v Hornej Porube

Žulový kríž so sochou Ježiša Krista a výklenkom, v ktorom sa nachádza socha Panny Márie. Postavený bol v roku 1950. Chránený je kovovým oplotením. Na sokli kríža je nápis: Ku cti a sláve Božej venoval Ružencový spolok. 1950.“ Kríž sa nachádza napravo od domu č.p. 91 v južnej časti obce Horná Poruba.