0701k (Z Trenčína nad Hornú Porubu)

Orientačné miesta: Trenčín, stanica (212m) – Kubrá (bus, 220m) – Kubrá, kyselka (240m) – Nad Kubrianskou dolinou (400m) – Opatovská dolina (305m) – Nad Opatovskou dolinou (408m) – Pod Čvirigovcom (435m) – Trenčianske Teplice, park (260m) – Baračka (295m) – Kamenné vráta (540m) – Sedlo Omšenská baba (585m) – Pri Hornej Porube, hradská (525m).

Dĺžka: 25,6km.

Čas prechodu: 6 hodín 45 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 1.021m/klesanie 710m.

Farba: Červená.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína na železničnej stanici v Trenčíne. Pokračuje ulicami mesta východným smerom do mestskej časti Kubrá. Pri Kostole svätého Jána Nepomuckého odbočuje vpravo a vystupuje po schodoch na chodník pod lesom. Po ňom pokračuje ponad mestskú časť ku kyselke. Od nej je možné pokračovať po žltom chodníku (8120) do Motešíc. Červený chodník vchádza do lesa a najskôr mierne, neskôr strmšie vystupuje na hrebeň nad Kubrianskou dolinu. Tu ho križuje zelený chodník (5110) z Trenčína, mestskej časti Opatová do lokality Veľké lúky. Z hrebeňa klesá do Opatovskej doliny a opäť nad ňu vystupuje východným smerom. Tu ho križuje ďalší zelený chodník (5126) Z Trenčianskej Teplej do lokality Petrovanské lúky. Chodník ešte chvíľu stúpa a neskôr takmer po rovine prichádza do lokality Pod Čvirigovcom, kde sa spája so žltým chodníkom (8121) z Trenčína, mestskej časti Opatová, prechádzajú okolo studničky s posedením, klesajú do Trenčianskych Teplíc a prechádzajú ulicami mesta k smerovníku v Kúpeľnom parku, Žltý chodník tu končí. Červený chodník Kúpeľným parkom prechádza a na východnom konci mesta opäť stúpa do lesa. Lesom stúpa až k vyhliadke na Kamenných vrátach. Z nej už striedavo stúpaním a klesaním prichádza do sedla Omšenská baba. Z neho ďalej pokračuje cez vyhliadku Bartošovica južným svahom Slopského vrchu (788,8m) až nad záver krížovej cesty z Dolnej Poruby. Tu sa stáča vľavo a pokračuje chvíľu po lúke, neskôr lesom popod Hoľazne (901,1m) až k štátnej ceste č.574, kde končí. Z tohto miesta je možné ďalej pokračovať po červenom chodníku (0801a) na vrch Vápeč (955,5m) a Zliechov. Chodník je súčasťou Cesty hrdinov SNP a Medzinárodnej diaľkovej trasy E8 – Slovensko.