8587 (Z Ilavy cez Sokol nad Hornú Porubu)

Orientačné miesta: Ilava (250m) – Chrástky (310m) – Háj, osada (420m) – Nad Hornou Porubou (700m).

Dĺžka: 11km.

Čas prechodu: 3 hodiny 5 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 675m/klesanie 160m.

Farba: Žltá.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Turistický chodník začína v Ilave na železničnej stanici. Prechádza centrom mesta a pokračuje po štátnej ceste č. 574 východným smerom. Pri smerovníku Chrástky vstupuje do lesa a pokračuje miernym stúpaním až pod vrch Sokol (651,2m). Tu je možné po žltej významovej značke vystúpiť na jeho vrchol. Výstup trvá 20 minút a prekonáva prevýšenie 156m. Návrat je po tej istej trase. Žltý chodník pokračuje klesaním do osady Háj. Z osady je možné zísť po miestnom zelenom chodníku do osady Štyri Lipy alebo po zelenom turistickom chodníku (5583) pokračovať cez Košecké Podhradie do sedla Mraznica. Žltý chodník pokračuje stúpaním na vrch Osikoviny (524,8m) a ďalej po hrebeni k jazierku nad Hornou Porubou. Kúsok pred ním sa na malom úseku spája s Náučným chodníkom Horná Poruba. Pri jazierku začína najskôr mierne, neskôr prudšie stúpať k smerovníku Nad Hornou Porubou, kde končí. Od smerovníka možno pokračovať po červenom chodníku (0801a) do Hornej Poruby alebo do sedla Palúch a do Zliechova, alebo po modrom chodníku (2423a) do Hornej Poruby alebo k chate Homôlka.