Babirátka – Pružina (PP)

Babirátka – Pružina (PP)

Poloha: Nachádza sa v celku Strážovské vrchy (podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov), v katastri obce Pružina. Je súčasťou CHKO Strážovské vrchy a ÚEV Strážovské vrchy (SKUEV0256).

Nadmorská výška: 415m.

Ochrana: Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v rokoch 2004 a 2009.

Opis: Jaskyňa v ľavom brehu doliny Radotiná s tvarom predĺženého výklenku (abri) je dlhá 19m. Vznikla eróznou a rozpúšťacou činnosťou podzemných vôd v tmavosivých vápencoch v strednom pleistocéne asi pred 300 tisíc rokmi. Vchod sa neskôr rozšíril v dôsledku mrazového zvetrávania. Vstupná priestranná chodba sa preto postupne zmenšuje na priemer 0,5m. Jaskyňa neobsahuje sintrovú výzdobu.

Prístupnosť: Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt.