Kostol Svätého Martina Biskupa z Tours v Podskalí

Kostol Svätého Martina Biskupa z Tours v Podskalí

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodný rímskokatolícky kostol Svätého Martina Biskupa z Tours bol postavený v 1.polovici 14.storočia (spomína sa v rokoch 1332 a 1392) v gotickom slohu na mieste starého dreveného kostolíka, ktorý bol údajne postavený v roku 1296. V rokoch 1750-1754 bol na jeho mieste postavený nový barokový jednoloďový jednovežový kostol s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym uzáverom presbytéria a pristavanou sakristiou. Predstavaná veža má štvorcový pôdorys. Z pôvodnej gotickej stavby sa zachovalo obvodové murivo s lomeným profilovaným portálom. V 18.storočí bola pristavaná loď. Pri barokovej prestavbe zaklenuli interiér valenou klenbou s lunetami. Fasády majú maľované lizénové rámovanie, na priečelí boli v minulosti barokové sochy svätého Jána Nepomuckého a svätého Mikuláša Biskupa. Veža je zakončená barokovou cibuľovitou strechou s laternou. Upravovaný bol v rokoch 1790-1791, po požiari v roku 1860, menšie úpravy sa uskutočnili v rokoch 1906 a 1934-1939. Kostol je obohnaný kamenným obranným múrom a vedie k nemu zastrešené schodisko. Interiér bol renovovaný v rokoch 1948-1949. Výmaľba z tohto obdobia na klenbe pochádza od E. Petrikoviča a F. Gajdoša. Hlavný oltár je rokokový z roku 1754, s obrazom svätého Martina Biskupa z roku 1751 od trnavského mešťana viedenského pôvodu Vavrinca Mussingera. Na obraze je zobrazený svätý Martin na bielom koni, v striebornom brnení ako odsekáva kus svojho plášťa a dáva ho takmer nahému kľačiacemu žobrákovi, aby ho zachránil pred zimou. Bočný oltár svätej Anny pochádza z roku 1761, s ústredným reliéfom svätice. Bočné oltáre, pendanty s reliéfmi Nanebovzatia Panny Márie a Nanebovstúpenia Pána sú rokokové z roku 1763. Obraz Panny Márie je zo 17.storočia (správy o ňom sú z roku 1670). Spovednice, voľná socha Resurrexit, lampa na večné svetlo a svietniky sú z čias okolo roku 1763. Kostol stojí na návrší v strede obce.