Park Ivana Krasku v Považskej Bystrici

Park Ivana Krasku v Považskej Bystrici

Park Ivana Krasku (tiež známy ako Park Mládeže) bol súčasťou komplexného projektu výstavby Strojárenskej štvrte. Rozdelený je na dve časti. Južná časť, smerom k futbalovému štadiónu, je detská, komunikatívna, s hernými zariadeniami, chodníkmi a hernými prvkami. Severná časť, v ktorej sú osadené slnečné hodiny, je oddychová a kultúrno-spoločenská. V parku sa nachádzala i fontána, ktorá ale bola pre svoju nefunkčnosť demontovaná. Uvažuje sa s fontánou novou. Park bol revitalizovaný v rokoch 2021-2022. Nachádza sa v Považskej Bystrici, v Strojárenskej štvrti.